Odluka o rezultatima izbora

Odluka o rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Trpinja 
 

Objavljeno: 06.05.2019, 15:32