O B A V I J E S T

Obzirom na proglašenu epidemiju korona virusa u Republici Hrvatskoj, obavještavaju se stanovnici Općine Trpinja da će se na području Općine Trpinja, u cilju provođenja preventivnih mjera sprječavanja širenja epidemije, provoditi sljedeće mjere:
 

KLASA:810-01/20-01/02
URBROJ:2196/08-03-20-1
Trpinja, 16. ožujka 2020.
OPĆINSKI NAČELNIK
Miroslav Palić, ing.