Obavjest za prijavu o nezakonitom odlaganju komunalnog otpada

Obavještavaju se stanovnici naselja na području Općine Trpinja kako prijave o nezakonitom odlaganju komunalnog otpada mogu podnijeti na sljedeći način:

Takođe obavijest stanovnicima Općine Trpinja  da se u centru svakog naselja na području Općine Trpinja nalaze spremnici za odvojeno prikupljanje otpada i to: spremnici za tekstil, staklo, plastiku i papir.