Zaželi – Općina Trinja

Nabava potrepština za kućanstvo za krajnje korisnike u sklopu projekta ''Zaželi – Općina Trpinja'' - obavijest o nabavi (09.02.2018.)