1. USTROJ OPĆINE TRPINJA

1.1 Predstavničko tijelo - Općinsko vijeće Općine Trpinja

1. Borislav Kovačević-predsjednik
2. Vuk Popović-potpredsjednik
3. Jasna Ajduković
4. Krunoslav Bručić
5. Radoslava Lončar
6. Nikola Pavlović
7. Anđelko Popek
8. Vukašin Šljokić
9. Jovica Barvalac
10. Srđan Maksić
11. Tatjana Milinković
12. Miloš Miodragović
13. Slobodanka Savić
14. Biljana Todorčić
 
1.2. Izvršno tijelo
1. Općinski načelnik Općine Trpinja - Miroslav Palić,ing.
 
1.3. Upravno tijelo - jedinstveni upravni odjel
Službenici i namještenici JUO:
 
2. STATUT OPĆINE TRPINJA 
 
3. POSLOVNIK O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRPINJA