Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Trpinja