1. USTROJ OPĆINE TRPINJA

1.1 Predstavničko tijelo - Općinsko vijeće Općine Trpinja

1. Lazić Nikola-predsjednik 
2. Rudež Zoran-potpredsjednik
3. Zarić Branislav-potpredsjednik
4. Manojlović Vlado
5. Jovan Lalić
6. Pupovac Milorad
7. Maširević Miroljub
8. Milinković Radovan
9. Barvalac Jovica
10. Pejić Miodrag
11. Mikerević Svetislav
12.Narančić Zora
13.Jeremić Tankosava
14. Đaković Đorđe
15.Maksić Srđan
16. Maksimović Slobodan
 
1.2. Izvršno tijelo
1. Općinski načelnik Općine Trpinja - Miroslav Palić,ing.
2. Zamjenica općinskog načelnika Općine Trpinja - Jasna Ajduković
 
1.3. Upravno tijelo - jedinstveni upravni odjel
Službenici i namještenici JUO:
  • Tajana Živković,pročelnica JUO
  • Slavoljub Maširević, pomoćnik pročelnika za financije i komunalne djelatnosti
  • Vesna Ubiparipović, referent-administrativni tajnik
  • Dragoljub Gašparović,referent-komunalni redar
  • Ljubica Vranješević,spremačica
 
 
Copyright © Općina Trpinja