Natječaj

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine broj 25/13 i 85/15)  objavljujem sljedeću

 

Natječaj

 
Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 
broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Liliput Trpinja objavljuje dana 29.10. 2019. 
godine. 
 

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto
 

1. SERVIR/KA  -   SPREMAČ/ICA 1 izvršitelj-ica na  određeno puno radno vrijeme, (do povratka radnika s bolovanja) 
 

Objavljeno 29.10.2019.

 

Odluka o upisu djece

Na temelju članka 35. stavak 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 29. stavak 1. alineja 12. Statuta Dječjeg vrtića „Liliput Trpinja“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Liliput Trpinja“ na svojoj 13 sjednici održanoj dana 11. srpnja 2019., donosi

Odluka

Na temelju članka 31. točke 21. Statuta Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije broj 11/13 i 3/18) Općinsko vijeće Općine Trpinja, na 14. sjednici održanoj dana 5. srpnja 2019. godine, donijelo je

Upis djece u vrtić

Dječji vrtić "Liliput-Trpinja" provodi javnu objavu upisa djece u vrtić za sljedeću pedagošku godinu. Upis djece provodi se u centralnom vrtiću u Boboti,  te područnim vrtićima u Bršadinu i Trpinji, svaki radni dan od 8.00 do 12.30, u razdoblju od 19.06.2019. do 01.07.2019. Za upis djeteta potrebno je priložiti:

  • rodni list
  • preslika zdravstvene iskaznice
  • potvrda o zdravstvenom statusu djeteta
  • karton procjepljenosti ( kopija )
 

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 

Temeljem članka 37. stavka 1. a) Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka, ravnatelj Dječjeg vrtića, donosi

 

Odluka

Na temelju članka 31. točke 21. Statuta Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije broj 11/13 i 3/18) Općinsko vijeće Općine Trpinja, na 7. sjednici održanoj dana 3. srpnja 2018. godine, donijelo je
 
 
Copyright © Općina Trpinja