Prvih šest mjeseci provedbe projekta "ZAŽELI – OPĆINA TRPINJA"

Dana 10.08.2018.godine održan radni sastanak zaposlenih na provedbi Projekta „ZAŽELI – OPĆINA TRPINJA“,tema sastanka je osvrt na proteklih šest mjeseci provedbe Projekta. Radnice za pomoć u kući skrbile su  u proteklih šest  mjeseci za 72 korisnika. Svaka zaposlenica se skrbi za minimalno šest korisnika mjesečno, te obavi 68 – 81 obilaska osoba starije životne dobi (korisnika). Tijekom šest mjeseci izvršeno je ukupno   4.897 obilazaka i pruženo 7.729 usluga.

Sukladno Operativnom programu „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ i Programu zapošljavanja žena – „ZAŽELI“, financiranih iz Europskog socijalnog fonda, a u sklopu Projekta „ZAŽELI – OPĆINA TRPINJA“, korisnicima usluga pomoći u kući osigurane su potrepštine za osobnu higijenu i održavanje higijene stambenog prostora.
 
U proteklih šest mjeseci obavljeno je pet dostava i podjela potrepština krajnjim korisnicima, koji su svojim potpisom potvrdili preuzimanje istih.


Voditeljica i asistentica Projekta „ZAŽELI – OPĆINA TRPINJA“  redovito vrše kontrolu zaposlenih žena na terenu i obilaze krajnje korisnike Projekta.
 
Ostvarene rezultate možemo dokazati izvješćem,povratnom informacijom korisnika, izvoditelja, suradnika. Vidljivost Programa je osigurana tako što zaposlene žene, voditelj i asistent imaju identifikacijske  iskaznice,radnu odjeću na kojoj  je tiskan naziv projekta, korisnik i izvoditelj.
 
Omogućen je pristup tržištu rada za 12 žena ciljane skupine i osnažen radni potencijal zapošljavanjem u lokalnoj zajednici te ujedno povećana kvaliteta života i socijalna  uključenost za 72 krajnja korisnika starije životne dobi sa područja  Općine Trpinja.
 
Projekt „ZAŽELI – OPĆINA TRPINJA“ je  dobro prihvaćen na području Općine Trpinja od strane naših krajnjih korisnika i ostalih ljudi iz zajednice koji projekt smatraju veoma korisnim.  
       
Biljana Todorčić,  voditeljica projekta
 
Copyright © Općina Trpinja