Projekat Zaželi - Općina Trpinja III

Naziv projekta: "Zaželi- Općina Trpinja  III" -UP.02.1.1.16.0126

Fond: Europski socijalni fond

Program potpore: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj projekta: Općina Trpinja

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vukovar, Centar za socijalnu skrb Vukovar Ukupna vrijednost projekta: bespovratna sredstva u iznosu od  988.800,00 kuna, koja su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%)

Trajanje projekta: 8 mjeseci (od 15.12.2022. do15.08.2023 . godine

Cilj projekta: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena  s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Svrha projekta: Svrha projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljane skupine 20 teže zapošljivih žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života minimalno  120 krajnjih korisnika, starijih i nemoćnih osoba s područja Općine Trpinja

Ciljane skupine: Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Krajnji korisnici: Osobe u starijoj životnoj dobi  od 65 godina i više i/ili nemoćne osobe

 

Više informacija:

Jasna Ajduković, voditeljica projekta
Kontakt telefon: 099/2718521

 
Copyright © Općina Trpinja