Zaštita potrošača

Obaviještavaju se stanovnici Općine Trpinja da je Općina Trpinja sklopila sa trgovačkim društvom NEVKOŠ d.o.o. Vinkovci, Ugovor o korištenju - najmu mobilne jedinice za reciklažno dvorište.
Mobilna jedinica će biti dostupna stanovništvu Općine Trpinja 1 (jednom) mjesečno i to drugi četvrtak u mjesecu u vremenu od 8.00 sati do 14.00 sati na lokacijama koje odredi Općina Trpinja, prema sljedećem rasporedu po naseljima: 
 
 • naselje Bobota 1. mjesec 2019.
 • naselje Trpinja 2. mjesec 2019.
 • naselje Bršadin 3. mjesec 2019.
 • naselje Pačetin 4. mjesec 2019.
 • naselje Vera 5. mjesec 2019.
 • naselje Bobota 6. mjesec 2019.
 • naselje Trpinja 7. mjesec 2019.
 • naselje Bršadin 8. mjesec 2019.
 • naselje Pačetin 9. mjesec 2019.
 • naselje Vera 10. mjesec 2019.
 • naselje Bobota 11. mjesec 2019.
 • naselje Bršadin 12. mjesec 2019.
   

 

Općina Trpinja je sklopila Sporazum o suradnji sa udrugom Centar za zaštitu potrošača Vukovarsko-srijemske županije „GLAS POTROŠAČA“, J. Dalmatinca 37, Vinkovci, OIB: 18959969384, a radi provođenja zakonskih obveza iz članka 126. Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj 41/14 I 110/15) i to posebno:
 
 • informiranja i provođenja izobrazbe potrošača
 • organiziranja savjetovanja potrošača
 • iniciranja i podupiranja projekata udruga koji unapređuju i promiču prava potrošača
 • sudjelovanja u provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača na lokalnoj razini

Potrošači sa područja Općine Trpinja mogu se o svojim pravima informirati te savjete potražiti od Centra za zaštitu potrošača Vukovarsko-srijemske županije „GLAS POTROŠAČA“ putem telefona: 032/333-137 te  e- maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © Općina Trpinja