Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Trpinja

Na temelju članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) i članka 31. stavka 1. točke 21. Statuta Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 3/18, 3/20 i 4/21) Općinsko vijeće Općine Trpinja, na svojoj 7. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2022. godine, donijelo je

 

Copyright © Općina Trpinja