Članovi predstavničkog tijela izabrani s liste grupe birača - programi i izvješća

Sukladno članku 26. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj: 24/11.,61/11.,27/13. I 2/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-2986/2013, dalje: Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe) članovi predstavničkog tijela Općine Trpinja izabrani s liste grupe birača javno su objavili na web stranicama Općine Trpinja izvješće o donacijama-obavijest o neprimanju donacija za polugodišnje razdoblje tekuće godine.

Navedena objava, sukladno članku 26. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, ne smatra se donacijom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © Općina Trpinja