MANDAT 2021. - 2025.

    • Sukladno članku 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 3/18 i 4/21) dodana  je  točka 4.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Trpinja za projekt "Izgradnja dječjeg igrališta u Trpinji“
      Akti doneseni na predmetnoj sjednici objavljeni su u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije broj  19/22

  • 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Trpinja - dnevni red 
    • Sukladno članku 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 3/18 i 4/21) dodane su točke 2.1.Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Proračuna Općine Trpinja za 2021. godinu (II. Rebalans Proračuna za 2021. godinu) 2.2.Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Trpinja za 2021. godinu 2.3.Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne  infrastrukture na području Općine Trpinja za 2021. godinu

 

Službeni vijesnik Vukovarsko-srijemske županije

 
 
Copyright © Općina Trpinja