OBAVIJEST

Obavijest o poništenju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trpinja

Općinsko vijeće Općine Trpinja je na 6. sjednici, održanoj dana 29.12.2021., donijelo Odluku o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trpinja (KLASA:320-02/21-01/01 URBROJ:2196/08-01-21-2 od 22. rujna 2021.) te Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trpinja (KLASA:320-02/21-01/01 URBROJ:2196/08-01-21-3) objavljenog dana 23.9.2021. godine na oglasnoj ploči i web stranici Općine Trpinja.

 

Copyright © Općina Trpinja