Odluka o pravima iz socijalne skrbi

Ovom  Odlukom  utvrđuju  se  korisnici  socijalne  skrbi,  oblici  pomoći  u  sustavu  socijalne  skrbi Općine  Trpinja  (u  daljnjem  tekstu:  Općina),  uvjeti  i  način  njihova  ostvarivanja,  nadležnost  i postupak.
 
Copyright © Općina Trpinja