Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava udrugama

Općinski načelnik Općine Trpinja je dana 1.3.2023. godine donio Odluku o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava udrugama za 2023. godinu. Pozivaju se udruge kojima su predmetnom odlukom odobrena financijska sredstva na sklapanje ugovora o sufinanciranju sa Općinom Trpinja.

(Objavljeno 01.03.2023.)
 

Copyright © Općina Trpinja