Javni natječaj za sufinanciranje udruga građana koje djeluju na području Općine Trpinja za 2024. godinu

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21) te članka 10. stavka 1. Pravilnika o sufinanciranju udruga iz Proračuna Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 10/15) Općinski načelnik Općine Trpinja, dana 15. siječnja 2024., godine raspisuje i objavljuje

Javni natječaj za sufinanciranje udruga građana koje djeluju na području Općine Trpinja za 2024. godinu

Natječaj je otvoren od 15.1.2024. do 14.2.2024. (posljednji dan roka za prijavu).

(Objavljeno 15.01.2024.)

 

Copyright © Općina Trpinja