Odluka o mjerama zaštite od požara

Sukladno Odluci o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj:5/15)
 
ZABRANJENO JE OD POČETKA SAZRIJEVANJA STRNIH ŽITARICA I ULJARICA PA DO ZAVRŠETKA ŽETVE I VRŠIDBE SPALJIVANJE STRNIŠTA, SUHE TRAVE I RASLINJA PO VODOTOCIMA I UZ RUB PROMETNICA, KAO I LOŽENJE VATRE U BILO KOJEM OBLIKU.

Uništavanje žetvenih ostataka paljenjem dopušteno je nakon žetve samo u cilju sprječavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetočina na temelju službeno naređene mjere nadležne inspekcije.
Nakon službeno naređene mjere nadležne inspekcije za spaljivanje, a prije početka paljenja žetvenih ostataka pravne i fizičke osobe dužne su obavijestiti nadležnu javnu vatrogasnu postrojbu ili dobrovoljno vatrogasno društvo. Za postupanje suprotno navedenoj odredbi KAZNIT ĆE SE novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna do 10.000,00 kuna za prekršaj pravna osoba, odnosno novčanom kaznom u iznosu od 100,00 kuna do 2.000,00 kuna fizička osoba.
 
TOKOM CIJELE GODINE ZABRANJENO JE paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 200 m od ruba šume i 30 metara od ograda i zgrada izvedenih od zapaljivog materijala, u trasama elektroenergetskih vodova, te  paljenje trave i korova uz javnu i nerazvrstanu cestu, kako bi se spriječilo ugrožavanje prometa na istima.
 
Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe te Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave,  korova, raslinja i biljnih otpadaka objavljene su u “Službenom vjesniku” broj: 5/15 te na interntskim stranicama Općine Trpinja: www.opcinatrpinja.hr
 
Copyright © Općina Trpinja