Obavijest

Sukladno članku 26. stavak 3. u vezi sa člankom 26. stavak 2.  Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16) vijećnici Općinskog vijeća Općine Trpinja izabrani s liste grupe birača objavili su obavijest o neprimanju donacija za polugodišnje razdoblje tekuće godine.
Objava predmetnih obavijesti, sukladno članu 26. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj: 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16) ne smatra se donacijom.
 
Copyright © Općina Trpinja