JAVNA OBJAVA

Općinsko vijeće Općine Trpinja na svojoj 2. sjednici održanoj dana 25. rujna 2017. godine donijelo je Odluku o pokretanju postupka III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpinja.
Copyright © Općina Trpinja