Godišnji financijski izvještaji članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu

Sukladno članku 39. stavak 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17, dalje: Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe) članovi predstavničkog tijela Općine Trpinja izabrani s liste grupe birača javno su objavili na web stranicama Općine Trpinja godišnje financijske izvještaje propisane člankom 30. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.
 
Navedena objava, sukladno članku 39. stavak 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, ne smatra se donacijom.
 
Copyright © Općina Trpinja