Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne samouprave

Vlada Republike Hrvatske je na temelju članka 6. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 25/19), na sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine donijela
Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odluke su objavljene u "Narodnim novinama" broj 32/19 od 29. ožujka 2019. god., a stupile su na snagu 3. travnja 2019. god. 

Za dan održavanja izbora određena je nedjelja, 05. svibnja 2019. godine
 
Copyright © Općina Trpinja