DOPUNJENI POZIV

Sukladno naknadnoj uputi Županijskog povjerenstva za procjenu štete o prirodnih nepogoda Vukovarsko-srijemske županije te članku 20. stavak  4. točka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, obavještavaju se sve osobe koje su u zakonskom roku podnijele prijavu štete od proglašene prirodne nepogode u Općini Trpinja, da žurno dostave dopunu svoje prijave i to: Izjavu da imovina za koju su prijavili štetu nije osigurana po osnovi proglašene prirodne nepogode. Osobe koje su prilikom prijave štete već predale traženu izjavu ne moraju dostavljati novu izjavu
 

Traženu Izjavu za pravne osobe potpisuje i ovjerava osoba ovlaštena za zastupanje.
 
Obrazac Izjave dostupan je na internet stranici Općine Trpinja (www.opcinatrpinja.hr) te prostorijama Općine Trpinja.
 
Prijave koje ne budu dopunjene traženom Izjavom, kao nepotpune neće se uzimati u razmatranje u daljnjem postupku.
 
KLASA:   920-11/19-01/01      
URBROJ: 2196/08-01-19-4
Trpinja, 19. srpnja 2019.
Predsjednica Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Radoslava Lončar

 

Copyright © Općina Trpinja