Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trpinja

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trpinja KLASA: 320-02/21-01/01 URBROJ: 2196/08-01-21-2 od 22. rujna 2021. godine, Općinsko vijeće Općine Trpinja dana 23. rujna 2021. objavljuje javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trpinja;

 

 

(Datum objave 23.09.2021.)

 

Copyright © Općina Trpinja