Nacionalna naknada za starije osobe

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe (Narodne novine, broj 156/23), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024. godine.
 

 

 
Copyright © Općina Trpinja